Loading…
Íslandsstofa
Íslandsstofa
10. september 2018

Jákvætt viðhorf erlendis, en Ísland á mikið inni

Jákvætt viðhorf erlendis, en Ísland á mikið inni
Mikil jákvæðni ríkir í garð Íslands samkvæmt könnun sem framkvæmd var fyrir hönd Íslandsstofu í Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada, Þýskalandi, Frakklandi og Danmörku.

Svarendur voru á aldrinum 25 – 65 ára sem ferðast a.m.k. einu sinni á ári og svöruðu 1.000 aðilar frá hverju markaðssvæði. Rannsóknarefnið var viðhorf og vitund gagnvart Íslandi sem áfangastað, íslenskum vörum, þjónustu og samfélagi.

Um 70% aðspurðra voru jákvæðir í garð Íslands sem áfangastaðar og mældust Þjóðverjar jákvæðastir en þar náði hlutfallið 75%. Áhugi hefur aukist á að ferðast til Íslands utan sumarmánaða, 67% aðspurðra sögðust myndu íhuga það en það er aukning um 14% frá síðustu könnun sem var framkvæmd í janúar 2017. Þá telja 87% svarenda það mikilvægt að upplifa sögu og menningu áfangastaða sem þau heimsækja en 84% telja að Ísland hafi sögulegar minjar og staði sem vert er að heimsækja.

Þegar spurt var um ákveðna þætti sem svarendur tengja við land og þjóð kom fram að Ísland þykir óspillt, fallegt, sjálfbært og öruggt land með áhugaverða sögu og menningu. Hugrenningartengsl við áfangastaðinn voru helst þau að Ísland væri öruggur áfangastaður með óspillta og einstaka náttúru sem býður upp á víðáttu og kyrrð, gestrisið heimafólk og fjölbreytta afþreyingu fyrir alla fjölskylduna allt árið um kring.

Flestir svarenda eða 65% voru jákvæðir í garð íslenskra vara og þjónustu. Töluvert meiri jákvæðni greinist nú heldur en var strax eftir hrun og hefur aukist ár frá ári. Í janúar 2011 voru t.a.m. 10,5% Breta jákvæðir en í febrúar 2018 var sú tala 61,5% sem er hækkun um 51 prósentubil á aðeins sjö árum.

Þekking á íslenskum vörum og vörumerkjum var einnig könnuð. Þær íslensku vörur sem svarendur gátu helst nefnt voru fiskur (21%), skyr (11%) og ull (11%) en geta má þess að 76% gátu ekki nefnt neinar íslenskar vörur. Þegar spurt var almennt um landið Ísland nefndi fólk helst náttúruna (22%), næst veðurfar og kulda (21%), svo jarðvarma (15%).

Ísland sem upprunaland fiskafurða mælist áhrifamikið í hugum neytenda en 78% sögðu að það myndi hafa jákvæð áhrif á ákvörðun sína þegar þau væru að panta sér fisk á veitingastað, ef þau vissu að fiskurinn kæmi frá Íslandi. Á þessu sviði mælast Ísland og Noregur svipað hátt sem er töluvert hærra heldur en Kína, Spánn og Færeyjar.

Af niðurstöðum könnunarinnar má sjá að áhugi gagnvart Íslandi er mikill og fer vaxandi en 78% þeirra sem svöruðu könnuninni sögðust vilja læra meira um Ísland.

Af niðurstöðum könnunarinnar má sjá að áhugi gagnvart Íslandi er mikill og fer vaxandi en 78% þeirra sem svöruðu könnuninni sögðust vilja læra meira um Ísland.

Könnunin var framkvæmd af rannsóknafyrirtækinu Maskínu fyrir hönd Íslandsstofu í febrúar á þessu ári. Íslandsstofa hefur framkvæmt reglulega viðhorfskannanir erlendis síðan 2010 en niðurstöður þeirra má nálgast á vefsíðu Íslandsstofu hér.

Deila