Loading…
Íslandsstofa
Íslandsstofa
26. nóvember 2018

Nýtt skipurit Íslandsstofu tekur gildi

Nýtt skipurit Íslandsstofu tekur gildi
Nýtt skipurit hefur tekið gildi hjá Íslandsstofu. Markmiðið með breytingunni er að stytta boðleiðir og efla þjónustu Íslandsstofu við íslenskt atvinnulíf, erlenda fjárfesta og menningarstarfsemi.

Hið nýja skipulag er unnið til samræmis við ný lög um Íslandsstofu sem sett voru fyrr á árinu þar sem skerpt var á stöðu Íslandsstofu, hlutverki hennar og markmiðum.

Eftir breytingu er starfsemi Íslandsstofu skipt í þrjú áherslusvið í stað fjögurra, auk tveggja stoðsviða og innri þjónustu. Meginsviðin þrjú eru: Áfangastaðurinn, Útflutningur og Fjárfestingar. Stoðsviðin tvö eru fjármál og rekstur annars vegar og Kynningarmál hins vegar. Innri þjónusta er mannauður. 

Hlutverk sviðsins Áfangastaðurinn er að kynna Ísland sem ákjósanlegan áfangastað ferðamanna með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi í þágu íslenskrar ferðaþjónustu. Náið samstarf er við atvinnugreinina og stjórnvöld um mótun skilaboða, greiningu tækifæra og áherslna í markaðsstarfinu. Þá vinnur sviðið að kynningu á íslenskri menningu og viðburðum henni tengdri. Sviðið stýrir Íslandi – allt árið, Iceland Naturally og öðrum landkynningarverkefnum eins og við á.

Hlutverk sviðsins Útflutningur er að auka eftirspurn eftir íslenskum vörum og þjónustu hjá öllum útflutningsgreinum og greiða fyrir markaðssetningu og útflutningi, hvort sem er á vörum eða þjónustu og á sviði skapandi greina.  Sviðið  vinnur náið með atvinnulífinu og stjórnvöldum við að móta verkefni, kortleggja markaði, greina tækifæri og móta skilaboð út á markaði.  Innan sviðsins eru þarfir og möguleikar hverrar útflutningsgreinar skoðaðar sem og mögulegar aðgerðir varðandi erlent markaðsstarf og hvernig Íslandsstofa getur stutt við þær.

Hlutverk sviðsins Fjárfestingar er að laða beinar erlendar fjárfestingar til Íslands með því að kynna Ísland sem samkeppnishæfa staðsetningu, aðstoða erlenda fjárfesta við tengslamyndun og upplýsingaöflun og vinna að gerð greininga á samkeppnishæfni Íslands fyrir atvinnu- og verðmætaskapandi uppbyggingu. Sviðið sér einnig um kynningu á Íslandi sem tökustað fyrir erlend kvikmyndafyrirtæki í gegnum verkefnið Film in Iceland fyrir hönd atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.

Hér má skoða nýtt skipurit Íslandsstofu


Deila